Naturterapi for spiseforstyrrelser – Københavns Universitet

Nacadia ® > Forskning > Forskningsprojekter > Naturterapi for spisef...

Naturbaseret terapi for mennesker med spiseforstyrrelsen Bulimisk BED (Binge Eating Disorder)

Fra august 2017 til november 2017 deltager i alt 20 borgere med spiseforstyrrelsen BED i et 12 uges terapeutisk forløb i form af enten støttegruppesamtaler hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) eller naturbaseret terapi i Terapihaven Nacadia®. Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden, og sker i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) samt Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade (VIOSS)

Projektets formål

I Danmark lider omkring 75.000 mennesker af en spiseforstyrrelse. Antallet af personer der lider af bulimisk tvangsoverspisning (BED: Binge Eating Disorder) estimeres til at ligge på omkring 40.000 personer, heraf er 2/3 kvinder. Personer med BED udgør derfor den klart største gruppe inden for rækken af spiseforstyrrelser.

Det til trods findes der ingen offentlige behandlingstilbud til de mange mennesker, som dagligt kæmper med sygdommen. Samtidig er de eksisterende behandlingsresultater for personer med spiseforstyrrelser forholdsvis nedslående, og der mangler i høj grad evidens inden for området. På nuværende tidspunkt er støttegruppesamtaler hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade et af de eneste tilbud, der findes til gruppen, udover vægtkontrol hos egen læge. Der er således behov for at tænke nye tanker ift. metoder, som kan effektmåles.

Formålet med projektet er at undersøge effekten af at anvende naturbaseret terapi til behandling af spiseforstyrrelsen BED.

Effekten af naturbaseret terapi undersøges gennem et komparativt pilotstudie, hvor effekten af gruppeterapeutiske samtaler sammenlignes med effekten af naturbaseret terapi. Begge forløb varer 12 uger med 12 sessioner af 3 timer. På hvert hold deltager 10 personer, der har spiseforstyrrelsen BED.

Naturbaseret terapi i BED projektet

Rammen omkring behandlingen er den samme i alle sessioner. Deltagerne ankommer til haven og samles i stilhed omkring bålet med noget varmt at drikke. Ved bålet guider haveterapeuten gruppen igennem en meditativ tilstedeværelsesøvelse. Dagssessionen afsluttes ligeledes omkring bålet med en guidet nærværsøvelse efter, at ugens hjemmeøvelser er præsenteret.

I sessionerne indgår desuden både kropslige og mentale nærværsøvelser, som er inspireret af Mindfulnessøvelser. Øvelserne er både individuelle og gruppebaserede. Endvidere indgår gruppeterapeutiske samtaler baseret på den kognitive Acceptance & Commitment Therapy (ACT), hvor der lægges vægt på accept og værdiafklaring. Haven integreres i nærværsøvelserne gennem for eksempel gående og siddende nærværstræning. Endvidere anvendes spiselige elementer fra haven i træning af ”mindfulnessbaseret spisning”.

I BED-forløbet indgår der ikke klassiske haveaktiviteter, som i de andre projekter i Nacadia, da disse er tidskrævende og der er relativt få sessioner sammenlignet med for eksempel programmet til stressbehandling. Endvidere har deltagerne ikke deciderede stressproblematikker og programmet lægger derfor mindre vægt på restitution. Haven bruges i stedet som et støttende rum til at træne bevidst nærvær og refleksion for eksempel gennem inddragelse af naturmetaforer.

Der er hjemmeøvelser hver dag for at træne integrationen af de lærte teknikker i deltagernes hverdag ift. den daglige håndtering af spiseforstyrrelsen.

Data

Deltagerne blev før start interviewet ud fra EDE interviewet (Eating Disorder Interview), som er både et diagnostisk og effektmålingsredskab. Interviewet gentages ved afslutning af forløbene. Interviewene bliver udført af Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade (VIOSS). Endvidere udfyldte deltagerne et spørgeskema ved start, som de igen udfylder ved afslutningen af forløbene. Spørgeskemaet indeholder baggrundsspørgsmål om spiseforstyrrelsen samt ’spørgeskema om generelt velbefindende’ (Percieved General Well-Being) og ’spørgeskema vedrørende Selvværd’ (Rosenberg Self-Esteem Scale). Der udføres interviews med de enkelte deltagere i den naturbaserede terapi undervejs i forløbet for at få indsigt i, hvordan de bruger haven og deres lokale naturmiljøer, samt ændringer ift. dette.

Resultater

De første resultater forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2018.

Kontakt: Sus Sola Corazon, suoe@ign.dk