Skovsundheden i 2009

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 2009, undtagen for ask. Sitkagran var stadig påvirket af de foregående års angreb af bladlus, men havde dog mindre nåletab end i 2008.

Resultaterne for 2009 viser:

  • at 73% af alle nåletræer og 62% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 19% af alle nåletræer og 27% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 8% af alle nåletræer og 11% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2009 var:

  • 5% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 6%
  • 17% af alle sitkagraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 13%
  • 6% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 9%
  • 8% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 14%
  • 49% af alle ask skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 42%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2009Gennemsnitligt nåle- bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2009.

Skader

Trods de samme gode forhold for opformering af sitkabladlus som i foråret 2008 var der næsten ingen angreb i 2009. Allerede i efteråret 2008 var det tydeligt, at populationen var brudt sammen, idet der kun blev fundet få sitkabladlus på ellers hårdt angrebne træer. Efter angreb af sitkabladlus to år i træk, er situationen derfor normaliseret, og værtstræerne (hvidgran, blågran og sitkagran) får en chance for at komme sig.

Typografangreb på stående træer var lokale og stærkt aftagende. De fleste af de døde træer var uden bark og biller og hidrørte fra angreb i maj 2008. Der forekom angreb på stående træer, men i langt mindre omfang end i de foregående år. Varmen og tørken i april-maj var gunstig for barkbillerne, men det blev blæsende, køligt og regnfuldt, lige da typografen var klar til sværmning, så flyvningen blev lidt udsat.

Seniorforsker Hans Peter Ravn siger: ”De varme dage i april provokerede typograferne fra de varmeste steder til at gå på vingerne. Ind til starten af den sidste uge af maj har flyvningen dog været begrænset. I ugen op til Pinse gik der imidlertid mange typografer i vores feromonfælder. Så jeg er helt sikker på, at når Pinsen er overstået, er forårs-sværmningen det også.”

Asketoptørre ser ud til at være forværret i 2009, både i skovene og i landskabet. Også ældre bevoksninger står nu med tynde kroner, og træerne angribes af honningsvamp i rødderne. Læs mere om asketoptørre.

To vejtræer af ask i Nordsjælland i 2009.   Ældre ask med kraftige kronesymptomer pga. asketoptørre.

To vejtræer i ask, det højre med kraftig toptørre.  Døende ask med næsten ingen krone.