Rhododendron dauricum

Videnskabeligt navn:
Rhododendron dauricum

Familie:
Ericaceae (lyngfamilien)

Højde:
Op til 2 M

Blomstring:
marts og april, nogle blomster åbner sig også om efteråret

Hjemegn:
Rusland fra Altai til Kamchatka, N. Kina, Korea, og Hokkaido
 

Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum Rhododendron dauricum


De Rhododendron dauricum som er vist på billederne er fra forskellige steder i Arboretets samling. Arten findes blandt andet i kvadrat: 1904, positioner 3116 til 3317. Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Plantesøgning. 

Plantebeskrivelse:
Det har varet en kold marts måned, og mange planter vil blomstre sent eller have sen knopbrydning i år. Et koldt forår er ikke altid dårligt. Det sene forår har givet tid til at tjekke identiteten af nogle planter.  Denne månedens plante, Rhododendron dauricum, har delvis stedsegrønne blade.  Det betyder, at de fleste blade falder af om efteråret, men nogle bliver siddende, mest på spidsen af kvistene, i modsætning til den nært beslægtede Rhododendron mucronulatum, som er fuldt løvfældende.  Alle de planter, som vi har benævnet R. dauricum er delvis løvfældende som forventet.  De fleste som vi har benævnet Rhododendron mucronulatum var fuldt løvfældende som forventet, men en gruppe planter, som vi har fra Vladivostok var ikke fuldt løvfældende, et tegn at noget var forkert.  Mest sandsynligt er disse planter hybrider.  De to arter danner hybrider i naturen.  Men muligvis er de R. dauricum

Vi har 13 eksemplarer af Rhododendron dauricum.  Vores ældste levende planter er kommet fra Moskva Universitets Botanisk Have i 1968.  Vi også har to provenienser fra den Nordisk Arborets Udvalgs ekspedition til Japan i 1976.  Begge disse er fra den nordlige ø Hokkaido.  Yderligere har vi et eksemplar med hvide blomster, som er en gave fra billedhugger Johannes Hedegaard.  

Rhododendron dauricum blev første gang beskrevet for mere end 250 år siden af Karl von Linne (Linnaeus).  Den har været dyrket i Botanisk Have i København så tidligt som 1852.  Individer med hvide blomster er sandsynligvis opdaget ret tidligt af japanske plantesamlere.  En hvid form blev introduceret til Europa først i1839.   

R. dauricum er en opretstående delvis løvfældende buske med et ganske åbent grenværk.  Bladene er mørkegrønne på oversiden og lysere grøn på undersiden. De bliver rødlige brune om vinteren, dog ikke den hvidblomstrende form.  Bladene er læderagtige i sammenligning med R. mucronulatum.  Skællene på blade og kviste, som kan ses med en godt forstørrelsesglas viser, at denne art tilhører underslægten Rhododendron (eller lepidote).  I sammenligning med den nært beslægtede R. mucronulatum er blomsterne og bladende mindre i størrelse; men der findes en rimelig stor variation inden for disse arter og de krydser med hinanden og kan danne store områder af naturlige hybrider. De flade blomster er typisk rosa-purpur i farven, men kan også være helt rosa eller hvide. Blomsterne åbner sig successivt i grupper fra på spidsen af grenene.   

R. dauricum findes naturlig i et bredt område i nordøstlige Asien og findes i mangfoldige plantesamfund.  Vi må derfor forvente, at der findes mange forskellige klimaracer (provenienser) og tidspunktet for blomstring såvel som andre egenskaber kan være temmelig variabelt. 

En vigtig egenskab ved R. dauricum er, at den tåler hård frost (ned til -30 C, måske lavere).  Derfor er den en passende art til en stor del af Skandinavien.  En anden vigtig egenskab er den ret tidlige blomstring for mange provenienser.  Der findes nogle navngivne kultivarer. Desuden bliver denne art tit brugt til at lave hybrider med andre arter med, specielt med henblik på tidlig blomstring.  Det er en fin art til foråret, når man savner nogle lyse farver.  Bladende har en behagelig duft og spises ikke af rådyr.  

Referencer:
Bean, W.J. 1976 Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol III. N-Rh. Bean and Murray publishers.  973 pp.

Cox, P.A. & Cox, K.N.E. 1997. The Encyclopedia of Rhododendron species. Glendoic Publishing, Perth Scotland.  396 pp.

Davidian, H.H. 1982. The Rhododendron Species Vol I. Lepidotes. B.T. Batsford Ltd. London 431 pp.

Lange, J. 1999. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-talet. (Introduction History of Cultivated Plants in Denmark up to the middle of the 20th century). DSR Forlag, Frederiksberg C.  458 pp.

Elizabeth Carlhian, Concord, MA