Koreaædelgran - Abies koreana

Dansk navn:
Koreaædelgran

Videnskabeligt navn:
Abies koreana

Familie:
Pinaceae (granfamilien)

Højde:
op til 8 m i Arboretet i Hørsholm. 

Blomstring:
tidlig i maj

Hjemegn:
Sydkorea og muligvis Sikhote Alin bjergene i Ruslands Fjerneøsten
 

Abies koreana Abies koreana
Abies koreana Abies koreana

Billederne øverst viser de mest almindelige farvekombinationer på koglerne fra Abies koreana. Billederne nedenunder viser mere sjældne farvekombinationer. Disse træer, som så mange andre, findes på Arboretets område Frihedslyst i kvadraterne 1601 til 1802.

Plantebeskrivelse:
Selv et mellemstort Arboret som vores, kan fremvise flere eksemplarer af en enkelt art. Dette tillader os at observere og forstå den naturlige variation som kan forekomme indenfor arterne. Vi har over 100 eksemplarer af månedens plante. Lige nu er det den rigtige årstid til at observere og nyde variationen i koglernes farve, som er at skue blandt vores vildt indsamlede Abies koreana.  Den mest almindelige koglefarve er blå eller blågrå med grønne fremstående dækblade. Der forekommer også kogler hvor dækbladene er skjult, og hvor både frøskallerne og dækbladene er grønne eller gråsorte. En sådan variation i farverne kan lede til spekulationer om hvordan farverne er kontrolleret og hvorfor forskellige farver forekommer. 

Slægten Abies forekommer naturligt overalt på den nordlige halvkugle. Dens sydlige grænse er Marokko i Afrika, Vietnam og Taiwan i Asien og Honduras i Centralamerika. Ædelgraner findes i to forskellige økologisk zoner. De fleste arter (som Abies koreana) er fundet som rene skov bestande i subalpine eller subarktiske zoner mens andre arter findes som grupper eller spredte træer i samspil med eg. Slægten Abies er skønnet at have 48 arter, 7 underarter og 24 varianter plus en nothospecies (hybrid). Vi har 33 arter af Abies der vokser i Hørsholm og 114 eksemplarer af denne måneds plante, Abies koreana

I 1908 blev Abies koreana introduceret i Frankrig efter at have være opdaget i 1907 på Mt Halla på vulkanøen Cheju, Sydkorea. Men den var ikke officielt navngivet før 1920. Abies koreana blev først introduceret i Danmark via Frankrig af planteskoleejer Aksel Olsen i 1928. De fleste af vores indsamlede Abies koreana er fra den Nordiske Arboretudvalgs ekspedition til Korea i 1976. Vores ældste eksemplar fra 1944 er en podet plante fra D. T. Poulsens planteskole i Danmark. Denne plante skaber et bredt, uregelmæssigt grunddække, som er cirka 0.5 m højt og 6 m bredt. Selv om den gror under stærk skygge producerer den stadig enkelte blå kogler med skjulte dækblade hvert år. 

Abies koreana er et langsomt voksende, kegleformet, kompakt stedsegrønt nåletræ.  Der findes flere navngivne kultivarer. De runde knopper er dækket af en tyk skorpe af hvid harpiks. De korte nåle er bredere mod spidsen og med et hak (sjældent spidse).  De er grønne ovenpå, og klart hvide på undersiden.  Nålene er normalt vinkelret udstående fra alle sider af skuddet. Iøjnefaldende samlinger af klart gule hanblomster åbner tidligt i maj. Hunblomsterne forekommer på overside af skuderne og varierer i farve fra gulgrøn til lyserød eller purpur.  Rigelig koglesætning ses selv på ganske små individer. Disse egenskaber såvel som farven på de umodne kogler bidrager til deres popularitet som gode haveplanter. 

Denne art er en af kun tre ædelgran arter som er inkluderet i bogen Plants that Merit Attention.  Abies koreana er et udmærket og særpræget nåletræ til haven.  Generelt vokser det langsommere end andre ædelgranarter.  Vor hurtigste voksende eksempel er næsten 8 m højt efter 27 år. Nogle planter er kun 2 m høje efter 27 år. 

Referencer:
Farjon, A. 1990. Pinaceae.  Regnum Vegetabile 121, Koeltz Scientific Books. 330 pp.

Lange, J. 1994. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark. (Introduction History of Cultivated Plants in Denmark). Jordbrugsforlaget, Frederiksberg.  458 pp.

Langschwager, L. 1997. Havens Planteleksikon, Træer og Buske; Bind I  Det Danske Haveselskab Lyngby.  360 pp.

Liu, T.-S. 1971. A monograph of the genus Abies.  National Taiwan University, Dept. of Forestry, Taipei.  608 pp.

Poor, J.M. & Brewster, N.P. 1994. Plants that merit attention. I. Trees.  Timber Press Inc. Portland.

Rushforth, K. 1999. Trees of Britain and Europe. Harper Collins Publisher. 1336 Pp.