Almindelig skæbnetræ - Clerodendrum trichotomum

Dansk navn:
almindelig skæbnetræ

Videnskabeligt navn:
Clerodendrum trichotomum

Familie:
Verbenaceae (jernurtfamilien)

Højde:
2.5 M i Hørsholm

Blomstring:
august og september

Hjemegn:
Kina, Korea, Japan og mod syd til Filippinerne
 

Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum trichotomum Clerodendrum trichotomum

Den Clerodendrum trichotomum der ses på billedet stammer fra frø indsamlet under Nordisk Arboretsudvalgs ekspedition til Korea i 1976.  Frøene blev indsamlet på Mount. Palgong San på grænsen til Gyeongsangbuk Provinsen. I Arboretet er buskene placeret i kvadrat 917, på positionen 2501 ved syd siden af Clausens hus, som er det første hus til venstre når man går ind gennem arboretets hovedindgang.

Plantebeskrivelse: 
Planten er meget farverig og er i samme familie som teak træer (Verbenaceae). En af mine tidligste erfaringer med arboretets samling var da vi flyttede vores Clerodendrum trichotomum planter til en ny plads. De var blevet for store og blokerede lysindfaldet til et kontor. Som beskrevet i flere bøger er den robust og tåler flytning, den kan nærmest blive til ukrudt. Nogle rødder blev tilbage i det gamle plantehul, og de har siden vokset op til buske som er lige så store som de planter vi oprindeligt flyttede. 

Slægten Clerodendrum omfatter cirka 400 arter. De fleste er fra varmt-tempererede eller tropiske områder. Slægten omfatter træer, buske og klatre-planter. Vi har kun én art i vores samling og kun to eksempler af denne art. Begge to er fra samme sted i Korea. 

Navnet Clerodendrum stammer fra det græske ord for tilfældighed (klero) og træ (dendrum). Dette refererer til det oprindelige artsnavn, fortunata. Artsnavnet, trichotomum, refererer til de trelappede juvenile blade som denne art producer indimellem. 

Clerodendrum trichotomum blev introduceret til dyrkning i Europa omkring år 1800. Den blev beskrevet i 1916 i O.G. Petersens bog. Træer og Buske. Planteskoleejer Aksel Olsen, fik den i 1928 og den blev afprøvet i Arboretet i 1937. Vores ældste levende planter stammer fra 1977. 

Clerodendrum trichotomum (Nu-ri-jang-na-mu på Koreansk) har spiselige unge blade. Vedet har varet brugt til træsko og bærrene til at lave farvestof af. I Japanske landsbyer har man ristet larver der lever i stammen, og disse lækkerier er derefter givet til småbørn, da de har en beroligende virkning. Det er også bevist, at planten har en blodtryks-nedsættende virkning. I vesten er den bedst kendt som haveplante med smukke sensommer og efterårs farver. Den påfaldende farvekombination har præget et af dens Engelsk navne: Harlequin Glory Bower. Duften af bladene når man gnider på dem, giver også et andet navn, nemlig peanut butter shrub. Som stor ynder af jordnøddesmør kan jeg bekræfte at duften minder om duften af jordnøddesmør.  Men at duften af jordnøddesmør meget bedre. 

Planten er en stor, løvfældende busk eller et mindre træ, som kan nå 7 meters højde i naturen. Barken er grå og glat med mange barkporer. Bladene er modsat stillede på skuddene, og er bredt ovale med en lang spids. Bladbasis er bredt kile formet. Nogle har tandede kanter men ikke vores eksemplarer. Bladoversiden er mørkere grøn med få stive brisler. Undersiden er lysere grøn med hår specielt på nerverne. Blomsten er 5-tallig og har et langt kronrør, og støvdragerne og griffelen stikker langt ud fra kronen. Blomsterne er stærkt duftende og tiltrækker dag og nat sommerfugle. Frugten er en stenfrugt i samme størrelse som en ært. De modne frugter er glinsende blåsorte og sidder på iøjnefaldende røde bægerblade. 

I Japan er dette træ almindeligt i solrig sekundær skov i den tempererede zone med fertile jorde og i nærheden af vandløb. 

Clerodendrum trichotomum bliver en busk i Danmark med blomster og iøjnefaldende frugter i sensommeren og efteråret. Blomsterne tiltrækker sommerfugl i et vist omfang. Det er en plante der egner sig bedst til varme og beskyttede steder. I Forstbotanisk Have i Charlottenlund har frugtsætningen været betydeligt bedre end i Arboretet i Hørsholm. Grenene overlever ikke temperaturer under -15 til -20 °C beroende på hvor planten oprindeligt stammer fra. Heldigvis kan de gendanne skud efter meget kolde vintre. Arten er optaget i bogen Plants that merit Attention Shrubs og har fået en Award of Garden Merit fra the Royal Horticultural Society.  

Referencer:
Bean, W.J. 1976 Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol I. A-C Eight edition. John Murray publishers.  845 pp.

Kurata, Satoru. 1974. Illustrated Important Forest Trees of Japan Vol 2. (2nd edition) Chikyusha Co. Ltd. Tokyo. 265 pp.

Lange, J. 1999. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-talet. DSR Forlag, Frederiksberg C.  458 pp.

Mabberley, D.J. 1998. The Plant Book. The Bath Press, Bath, 858 pp.

Olsen, O. et al. 1997 Havens Planteleksikon. Træer og Buske. Det Danske Haveselskab Publisher, 674 pp.

Poor, J.M. & Brewster, N.P. 1996. Plants that merit attention. II. Shrubs.  Timber Press Inc. Portland.

Rushforth, K. 1999. Trees of Britain and Europe. Harper Collins Publisher. 1336 Pp.