Koreansk rododendron - Rhododendron mucronulatum

Dansk navn:
koreansk rododendron

Videnskabeligt navn:
Rhododendron mucronulatum

Familie:
Ericaceae (lyngfamilien)

Højde:
0.5 til 2 m afhængig af proveniens

Blomstring:
marts og april, inden bladene folder sig ud

Hjemegn:
Korea, Nordlige Kina,  tilgrænsende område i Rusland, og Japan  

Rhododendron mucronulatum Rhododendron mucronulatum


Den 27 år gamle Rhododendron mucronulatum som er vist på billedet er fra frø indsamlet  på Seolak-san Bjerget i Sydkorea i artens naturlige udbredelsesområde. Busken findes ved stien nærmest søen blandt vores elle og birketræer, kvadrat: 1207, position 3723.

Plantebeskrivelse:
Rododendron er en af de største slægter af træagtige planter der findes. Den omfatter cirka 800 vilde arter. (Eksperterne er uenige om det eksakte antal). Denne mærkværdige slægt er kendt for sine smukke blomster, iøjnefaldende blade og i vise tilfælde tiltrækkende bark. Rododendron kan findes i Grønland bare 15 grader fra nordpolen, og så sydligt som de tropiske skove i det nordøstlige Australien. Nogle arter er 30 m høje træer, andre er lave dværgplanter, og enkelte vokser i trækroner. Rododendron kan være stedsegrøn eller løvfældende.  Rododendronarter krydser sig let med hinanden og resultatet har været mange værdifulde haveplanter.  De er en betyningsfuld økonomisk faktor for planteskolerne.  Arboretet i Hørsholm har cirka 150 arter af Rododendron i sine samlinger.  Mange er relativt unge og man kan forvente en stigende fremvisning af blomster og blade i de kommende år.  

Sammen med den nært beslægtede R. dauricum, markerer R. mucronulatum  begyndelsen af Rododendronens blomstringssæson i Hørsholm.  Vi har 106 eksemplarer af Rhododendron mucronulatum i Hørsholm. Vores ældste levende planter kommer fra Nordisk Arborets Udvalgs ekspedition til Sydkorea i 1976. Vi har 8 forskellige  provenienser af R. mucronulatum fra denne  ekspedition. De varierer i højde og i blomstrings tid.  Der vil altid være nogle planter som blomstrer på et eller andet tidspunkt i april.  De mest kompakte planter kommer fra Halle Bjerget på Cheju Øen. De næstmindste planter, og de som i år er først i blomst (tredje uge i marts) er fra frø samlet i 1700 M højde på bjerget Seolak-San, i det nordøstlige Sydkorea.    

Rhododendron mucronulatumblev første gang beskrevet i 1837 og blev først dyrket i Danmark mellem 1912 og 1920. Et betydeligt antal af navngivne kloner af denne art er kendt. 

De er løvfældende buske, ofte med temmelig slingrede grener. Efterårsfarver er tit meget smukke i denne art.. Skællene på blade og kviste som kan ses med en godt forstørrelsesglas viser, at denne art tilhører underslægten Rhododendron (eller lepidote).  I sammenligning med den nært beslægtede R. dauricum,  sidder bladskællene ikke så tæt, normalt 2-4 gange deres diameter mellem skællene) og blomsterne er større. Der findes en rimelig stor variation inden for disse arter og de krydser med hinanden og kan danne store områder af naturhybrider. De flade blomster er typisk rosa-purpur i farven, men kan også være rosa eller hvide.  Blomsterne åbner sig successivt i grupper fra på spidsen af grenene før løvspring. Blomsterne tåler kulde,  ned til  5 graders frost. Skadede blomster bliver dog hurtigt erstattet af de næste, som åbner sig.  Vi placerer vores planter, hvor de har lidt vinterskygge, så blomsterne bliver ikke udsat får for meget frost.     

Referencer:
Bean, W.J. 1976 Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol III. N-Rh. Bean and Murray publishers.  973 pp. 

Cox, P.A. & Cox, K.N.E. 1997. The Encyclopedia of Rhododendron species. Glendoic Publishing, Perth Scotland.  396 pp.

Davidian, H.H. 1982. The Rhododendron Species Vol I. Lepidotes. B.T. Batsford Ltd. London.  431 pp.

Lange, J. 1994. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark. (Introduction History of Cultivated Plants in Denmark). Jordbrugsforlaget, Frederiksberg.  458 pp.

Rhododendronforeningen