Ellebladet røn - Sorbus_alnifolia

Dansk navn:
ellebladet røn

Videnskabeligt navn:
Sorbus alnifolia

Familie:
Rosaceae (rosenfamilien)

Højde:
9 M i Hørsholm

Blomstring:
midt i maj til tidlige i juni

Hjemegn:
Kina, Korea, Japan 

Sorbus alnifolia
Sorbus alnifolia Sorbus alnifolia


Den Sorbus alnifolia der ses på top billedet stammer fra frø indsamlet af Nordisk Arboretudvalgs ekspedition til Sydkorea i 1976. Frøene blev indsamlet på Mt. Sogri San i Chungcheong Province. Tre eksempler kan ses i kvadrat 1112, positionerne 117 til 418 øst fra Søvejen, og lidt ost for en tarmvridrøn med et gult medicin-plante skilt. Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Plantesøgning. 

Plantebeskrivelse:
Slægten Sorbus har sin naturlige udbredelse på den nordlige halvkugle. Der er 193 arter indenfor slægten. Slægten er ret diverse og opdelt 5 underslægter. To underslægter omfatter flere arter hver (underslægter Sorbus og Aria) mens de andre 3 underslægter kun har en art hver. Vi har 56 arter af Sorbus registreret i Arboretet, og eksempler på alle 5 underslægter. Der er 15 eksempler af Sorbus alnifolia, som stammer fra forskellige vildt indsamlet provenienser i Japan, Korea og Kina. Denne art tilhør underslægten Aria og har ikke sammensatte blade.

Artsnavnet alnifolia referere til bladenes udseende som minder stærk om elleblade.
Sorbus alnifolia blev introduceret som en kulturplante i Europa af den tysk planteskoleejer Späth i 1892. Den var først registeret i Danmark i 1921 i Forstbotanisk Have i Charlottenlund. Dette eksempel er stadigvæk levende. Arten var også registeret i Københavns botaniske have i 1930. Vores ældste trær i Hørsholm er fra 1977 og var indsamlet under de Nordisk Arboretudvalgs ekspeditioner til Japan og Korea in 1976. Der findes signifikant variation blandt vores eksempler, den højest er 9 til 10 m og stammer fra Daisen vulkan på øen Honshu i Japan. De mindste er cirka 3 m i højden men kun 4 år yngre. De stammer fra Gyeonggi Privince i Sydkorea.

Vedet har varet brugt til møbler og barken til at lave farvestof af. Den har stort potentiale som haveplante.

Planten er et mindre til mellemstort løvfældende træ som kaste dybt skygge og har påfaldende frugter som kan overlever til december, og tillokkende efterårsfarver. Nogle provenienser kan sandsynligvis nå 15 m i højden i Danmark. Arten har et stort udbredelse område i tempererede zoner i Kina, Korea og Japan og har derfor forskellig tilvækst, frugt, farve og blad-udsende. Barken er grå og glat og eksemplet i Forstbotanik Have i Charlottenlund ligner meget barken hos bøg. Bladene er spredt placeret på skuderne. De er ovale med skarpt eller rund tand på kanten. Basen på bladet er rund og den er tilspidset. Bladstørrelse varierer mellem provenienserne. Oversiden er dybt mat grøn med nedtrykt nerver mens undersiden er lysere grøn med få stive brisler, og fremstående udstående nerverne. Bladstilken har en fure på oversiden. Om efteråret bliver bladene gule, orange eller kobberfarvede. Blomsterne er ordnet i flade grupper på skudspidserne og er hvide. Frugten er rund og lidt bredere mod spidsen. De modner til forskellige typer af rød som varierer fra træ til træ. Frugterne har luftnings pore (lenticel) af variable mængde. Frugten kan blive lille og steril, hvis der kun er plantet en klon, da de ikke kan selvbestøve.

Ofte er den beskrevet som et sjældent træ til trods for signifikant værdi som et ornamentalt træ. Den er let transplanteret men er modtagelige ovenfor luftforening og er derfor ikke anbefalet som et vejtræ. Det er den eneste Sorbus art som er beskrevet i bogen Plants that merit attention- Trees, som afspejler sin potentiale men begrænset brug. Arboretet har sendt eksempler til prøvning i andre parker rundt om i landet som for eksempel: Aalholm Park, Vilvorde Havebrugsskole, Sorø Akademihave, Gunderslevholm Park, Den Geografiske have, Blågård Seminarium og Bangsbo Botaniskhave.

Referencer:
Bean, W.J. 1980 Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol IV A-C Eight edition. John Murray publishers. 808 pp. 

Kurata, Satoru. 1971. Illustrated Important Forest Trees of Japan Vol 1. (2nd edition) Chikyusha Co. Ltd. Tokyo. 265 pp.

Lange, J. 1999. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-talet. DSR Forlag, Frederiksberg C. 458 pp.

Mabberley, D.J. 1998. The Plant Book. The Bath Press, Bath, 858 pp.

Olsen, O. et al. 1997 Havens Planteleksikon. Træer og Buske. Det Danske Haveselskab Publisher, 674 pp.

Poor, J.M. & Brewster, N.P. 1994. Plants that merit attention. I. Trees. Timber Press Inc. Portland.

Rushforth, K. 1999. Trees of Britain and Europe. Harper Collins Publisher. 1336 Pp.