Tupelotræ - Nyssa sylvatica

Dansk navn:
Tupelotræ

Højde:
30 m

Videnskabeligt navn:
Nyssa sylvatica

Blomstring:
Sidst i juni, først i juli

Familie:
Cornaceae (kornelfamilien

Hjemegn:
Østlige Nordamerika fra Main til Mexico 

Nyssa sylvatica Nyssa sylvatica Nyssa sylvatica


Den 59 år gamle Nyssa sylvatica i billedet stammer fra frø sendt fra Arnold Arboretet, Harvard Universite, Massachusetts,  USA.  Den står nordøst for  hovedvejen lige inden vendepladsen foran Spejdersøen, kvadrat 1906 position 4040. Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Digital Plantesøgning i Arboretet.

Plantebeskrivelse

Oktober er måneden for efterårsfarver i Arboretet.  En af de mest iøjnefaldende bidragere af efterårsfarver er månedens plante, Nyssa sylvatica, med sit imponerende blanke, røde og gule løv.  

Nyssa-slægten omfatter 11 arter.  Tre er fra det østlige Nordamerika; én er fra vestindien og Centralamerika og 7 er fra Øst- og Sydøstasien.  Forskellige forfattere giver markant forskellige antal arter indenfor denne slægt, beroende blandt andet på om nogle taxa betragtes som art eller underart. Slægten er fundet som fossiler i tertiære brunkulsaflejringer i Europa, blandt andet i Vestjylland.  Den var engang vidt udbredt i tempererede skove overalt på den nordlige halvkugle. Vi har kun en art af Nyssa i vores samling til trods for  at vi mange gange har prøvet tre forskellige arter.    

Navnet Nyssa kommer af navnet på en vandnymfe i den græske mytologi, og henfører til at disse planter ofte forekommer på fugtig jord.  Navnet sylvatica betyder fra skoven.   Navnet tupelo kommer fra det nordamerikanske Creek sprog, og betyder træet fra sumpen.  Nyssa sylvatica har en lang historie i Europa, med sine første introduktioner i 1700-tallet. Herbarie ark vidner om at denne skønhed blev dyrket i Ålholm park i 1864 og i Forstbotanisk Have i Charlottenlund i 1888.  Ingen af disse træer har overlevet, uvist af hvilken årsag. De største træer i Danmark er sandsynligvis fra 1946. Af fem rapporterede eksemplarer i 1974, er kun tre tilbage.  Alle tre findes i Arboretet i Hørsholm. Men en anden generation af frøplanter er opstået fra disse, herunder en plante i Københavns Botaniske Have. Et af vores træer fra 1946 producer regelmæssigt spiredygtigt frø.  Blomstring er først observeret på træer som var 27 år gamle. 
Nyssa sylvatica er ikke et almindeligt træ i Danmark fordi det er svært at omplante .  Arboretet har i alt 5 eksemplarer og der er et eksemplar i Forstbotanisk Have i Charlottenlund. 

Nyssa sylvatica er et løvfældende træ med monopodial skudbygning og spredte blade. Barken er gråbrun og bliver tidligt furet.  De 5-12 cm lange blade varierer i form men er helrandede. De er læderagtige når de vokser i fuldt lys og har en glinsende mørkegrøn overside, og en lysere grøn, glat underside.  Bladenes stilk er rød eller rosa. Løvspring sker sent i maj. Blomsterne er ikke pralende, de er grønne og produceres på lange stilke. Træerne er normalt kun hanlige eller hunlige, men træer kan findes med både en- og tokønnede blomster. Frugten sidder på en lang stilk i grupper af en til tre.  De er 1 cm, aflange, med et enkelt frø og er purpursorte ved modenhed.  I Arboretet sker modningen i midten af oktober. 

Dette smukke træ har mange gange været nævnt  som  potentielt have, park eller vejtræ i villakvarterer hvor forureningen ikke er for høj.  Der findes en mængde kultivarer som typisk vælges ud fra deres smukke efterårsfarver.  Det er svært at købe dem i Danmark, men der findes mere end 30 udbydere i England. Problemet med omplantning kan overvindes med dyrkning i potter og klipning af rødderne en gang om året så pæleroden ikke snurrer rundt i potten. Nyssa sylvatica er et meget hårdført træ i Danmark, forudsat at man dyrker de rette provenienser.  Søren Ødum skrev i 1974: Med sin særegne grenbygning, langsomme og robuste vækst samt det overordentligt smukke løv gennem sommer og efterår vil Nyssa sylvatica kunne blive en værdifuld nyhed i haver og anlæg her i landet og utvivlsomt også i de sydligere egne af Norge, Sverige og Finland.

Referencer

Andrews, Susyn.  Tree of the Year: Nyssa.  International Dendrological Society Yearbook 2000: 120-158.

Mitchell, A. & Ødum S. 1983. Træer i Nordeuropa . Gads Forlag, Copenhagen, pp. 413pp.

Ødum, Søren.  1974 Nyssa sylvatica. Dansk Dendrologisk Årsskrift. 4(1): 45-52.

Olsen, O. et al. 1997 Havens Planteleksikon. Træer og Buske. (Danish Plant Encyclopaedia, Trees & Bushes). Det Danske Haveselskab Publisher, 674 pp.

Philip ,C. & Lord, T. RHS Plant Finder 2004-2005.  Royal Horticultural Society & Dorling Kindersley Ltd. Publishers.  952 pp.

Poor, J.M. & Brewster, N.P. 1994. Plants that Merit Attention. Vol II. Trees. Timber Press Publisher.

Rushforth, K. 1999. Trees of Britain and Europe. Harper Collins Publisher. 1336 pp.