Akshale - Stachyurus praecox

Dansk navn:
akshale

Videnskabeligt navn:
Stachyurus praecox

Familie:
Stachyuraceae (akshalefamilien)

Højde:
op til 2.5 M i Hørsholm

Blomstring:
midt i april til tidlig i maj

Hjemegn:
Japan
 

Stachyurus praecox
Stachyurus praecox Stachyurus praecox


De Stachyurus praecox der ses på billedet stammer fra frø indsamlet af Nordisk Arboretsudvalgs ekspedition til Japan i 1976.  Frøene blev indsamlet på vulkanen Daisen i Shimane Prefecture på øen Honshu i Japan.  Buskene står nær samlingen af Europas og Vestasiens nåletræer: kvadrat 1408, positioner 1134 til 1239. Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Plantesøgning. 

Plantebeskrivelse:
Det har været et koldt forår og blomstringen er forsinket med 2 til 4 uger afhængigt af arten. Normalt ville jeg ikke tænke på at bruge den tidligtblomstrende akshale, Stachyurus praecox, som en plante for maj, men i år er den først i blomst i maj. Vi har for nyligt haft en rundvisning i Arboretet med temaet planter som blomster tidligt. Askhale var den plante som gjorde det største indtryk, måske fordi de fleste har ikke set den før.  

Slægten Stachyurus omfatter 5 eller 6 arter. Vi har to af dem i samlingen.  Slægten har fået sit navn efter de hængende blomsterklaser (Stachy = aks, orua = hale).  Den naturlige udbredelse af slægten er Østasien fra Himalaya til Japan.  Slægten er nu placeret i sin egen familie, Stachyuraceae efter at have været placeret i flere andre familier, herunder Theaceae. Den er ganske sjælden uden for botaniske haver og andre specielle samlinger, men den fortjener mere opmærksomhed.  En amerikaner har skrevet at grunden til at den sjældent sælges i planteskoler er at den blomster før de fleste begynder at tænke på have og købe planter.  Selvom den ofte dræbes af frost i Danmark, har vi individer som har overlevet 29 år i samlingen i Hørsholm. Stachyurus praecox har potentiale, man skal bare finde den rette proveniens eller klon.   

Vi har 5 eksempler af Stachyurus praecox i Arboretet.  Alle er fra frø indsamlet i naturen på Nordisk Arboretsudvalgs ekspedition til Japan i 1976.  Tre planter er fra Mt. Daisen i Shimane Prefecture på øen Honshu og to planter er fra Mt. Tateyama i Toyama Prefecture på Honshu. Begge frøpartier blev indsamlet i cirka 1000m højde.     

Stachyurus praecox findes kun naturligt voksende i Japan. Det blev først beskrevet i den danske litteratur i 1916, tyve år inden Arboretet blev grundlagt (16 maj 1936). Den første introduktion til Arboretet var i 1953.  Denne første introduktion har ikke overlevet, og alle vores levende planter stammer fra ekspeditionen til Japan i 1976.   

Det er opretstående, løvfældende buske, næsten lige så brede som høje.  Grenene er uden hår, rødbrune, glinsende og overhængende.  Bladene er elliptiske til æg-lancetformede, langt tilspidsede og har en afrundet basis. Kanten på bladene er savtakket.  Blomsterne åbner sig inden løvspring (som alle andre tidligt blomstrende arter i Arboretet).  Blomsterne er tokønnede, klokkeformede, og har frie kronblade.  De er gule og sidder på lange, hængende klaser. Klaserne ser skrøbelige ud, men hvis man vender grenen rundt kan man se at de er så stive at de kan stå af sig selv.  Frugten er et bær med fire kamre og mange frø. Vi har ikke registret frugter på vores planter.  

Planterne i vores samling blev anbefalet af Niels Jensen i Arboretets Guide (1994) som værd at opformere.  Arten er også taget med i bogen Plants that Merit Attention som en af de bedste tidligblomstrende buske.  Den har vundet priser fra Royal Horticultural Society i England.  De spinkle gule blomster danner en fin kontrast til de purpurrøde kviste. De tager sig bedst ud mod en mørk baggrund, som nåletræer eller kristtorn. Opformering sker ved frø, aflæggere eller stiklinger. Der findes flere navngivne kultivarer. Problemer med insekter eller svamp ses sjældent, men nogle kultivarer eller provenienser er ikke tilstrækkeligt hårdføre til det danske klima.

Referencer:
Bean, W.J. 1980 Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol IV. Ri.-Z. John Murray publishers.  808 pp.

Houtman, R.T. 1996. Stachyurus Staartaar. Dendroflora 33:129-138

Jensen, N. 1994. Guide til Arboretet i Hørsholm.  Dansk Dendrologisk Forening publ. 237 pp.

Lange, J. 1999. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-talet. DSR Forlag, Frederiksberg C.  458 pp.

Mabberley, D.J. 1998. The Plant Book. The Bath Press, Bath, 858 pp.

Olsen, O. et al. 1997 Havens Planteleksikon. Træer og Buske. Det Danske Haveselskab Publisher, 674 pp.

Poor, J.M. & Brewster, N.P. 1996. Plants that merit attention. II. Shrubs.  Timber Press Inc. Portland.