Japansk troldnød - Hamamalis_japonica

Dansk navn:
japansk troldnød

Videnskabeligt navn:
Hamamalis japonica

Familie:
Hamamelidaceae (troldnødfamilien)

Højde:
4 m

Blomstring:
januar til april

Hjemegn:
Japan: Honshu, Kyushu, Shikoku
 

Hamamalis japonica Hamamalis japonica
Hamamalis japonica Hamamalis japonica


Plantebeskrivelse:

De tre Hamamelis japonica i billedet ovenfor er 55 år gamle og stammer fra frø indsamlet på et træ i Forstbotanisk Have i Charlottenlund.  De står ved den første lange plæne efter indgangen til Arboretet i kvadrat: 1114, position 3831.  Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Digital Plantesøgning i Arboretet.

Selvom der har været ret meget sne denne vinter, har Hamamelis arterne i vores samling ikke skuffet mig, de har endnu engang blomstret flot. 

Det er fjerde gang et medlem af denne mærkværdig slægt bliver valgt til Månedens Plante. De andre gange har det været Hamamelis virginiana (november 2003), Hamamelis mollis (februar 2004) og Hamamelis x intermedia Diana (februar 2005).  Arten Hamamelis japonica har klimaracer (provenienser) som blomstrer temmelig sent, og man kan se planter i blomst hele marts og af og til ind i april.  De tidlige provenienser kan være i blomst allerede i januar hvis det har været en varm vinter. 

Hamamelis japonica kan blive op til 10 m høj og 30 cm i diameter. Den er ikke sjælden i Japan, og er velkendt i mange japanske landsbyer, til dels på grund af det usædvanlige blomstringstidspunkt. Grenene er stærke og bøjelige, og har været anvendt til fastgørelse i forbindelse med opførelse og reparation af traditionelle japanske huse. I dag er det en populær prydplante i Japan, hvor man uden tvivl kan finde mange kultivarer eller varieteter.  

Første gang Hamamelis japonica blev introduceret til de europæiske haver var i 1869 gennem et hollandsk frøkatalog udsendt af Philipp Franz von Siebold. I 1899 var der så et dansk frøfirma som begyndte at sælge frøene. Forstbotanisk Have i Charlottenlund (forgængeren til Arboretet i Hørsholm) modtog i 1907 arten fra Hesse planteskole, Weener Am Ems, Ostfriesland Tyskland. De tre største eksempler vi har Arboretet er afkom fra denne 1907 erhvervelse.  Hamamelis japonica let danner hybrider med Hamamelis mollis og det er muligt at disse ældste planter er hybrider med særpræg som stærkt ligner H. japonica.  I alt har vi 11 eksempler af Hamamelis japonica i samlingen i Hørsholm.  Otte er fra frø indsamlet i naturen i Japan, heraf stammer de seks fra en  ekspedition som Nordisk Arboretsudvalg foretog til Japan i 1976.  

I Danmark er Hamamelis japonica store løvfældende buske eller små træer. Kviste og knopper er mindre behårede end hos H. mollis.  De ovale blade sidder spredte på kvistene, og de er mindre en hos andre Hamamelis arter. De er hårløse, eller med få hår på bladundersiden, og bølgede i kanten. Arten har fine efterårsfarver der varierer fra lysegul (se foto) til orange og rød.  De fire bændellignende kronblade er mere krøllede og duften er mindre kraftig end hos Hamamelis mollis.  Den sidste træk kan være er fordel hvis man, som jeg, synes at duften på H. mollis er lidt for overvældende indendørs. Kronbladene er ofte, men ikke altid, røde eller purpurfarvede ved basis. På de planter vi har i Arboretet kan kronbladene være lysegule, gule med rød basis eller meget svagt gule. De træagtige frøkapsler indeholder to skinnende sorte frø med et lyst øje i den ene ende.  Den 1. marts i år var der stadig enkelte frø som sad tilbage, men de fleste var skudt ud af kapslerne.  

Hamamelis japonica kan varmt anbefales som haveplante.  Selv om den almindeligvis ikke er så pralende som H. mollis, er arten så variabel at det er muligt at finde gode individer. Blomsterne kan også, i højere grad end hos H. mollis, danne et fint, fjerlet stjernemønster.
Blomsternes størrelse og farve, og tidspunkt for blomstring kan variere betydeligt blandt de vildtindsamlede eksemplarer vi har i Arboretet.  For eksempel er blomsterne meget små og tidlige på planter fra Akasawa Forest Reserve i Nagano Prefecture på det centrale Honshu.  Eksemplarer fra de den nordlige Iwate Prefecture blomstrer sent, helt hen i april.  De eksemplarer vi har fra Tateyama bjergene i Toyama Prefecture har meget  bleggule blomster (se foto).  Der findes flere kultivarer og varieteter af denne art, og nogle har fået priser som gode haveplanter. Hamamelis har en tendens til at blive ranglet, men hvis de beskæres jævnligt kan man få dem tætte.