Maackia fauriei

Videnskabeligt navn:
Maackia fauriei

Familie:
Fabaceae (ærteblomstfamilien)

Højde:
Op til 6 m i Hørsholm

Hjemegn:
Korea, Jeju øen
 

Maackia fauriei
Maackia fauriei Maackia fauriei


De Maackia fauriei der ses på billedet stammer fra frø indsamlet af Nordisk Arboretsudvalgs ekspedition til Korea i 1976.  Frøene blev indsamlet på vulkanen Mt. Halla på øen Cheju-do (Jeju-do).  Træerne står på græsplænen øst for den nye kontorbygning i kvadrat 1016, positionerne 2637 til 2640. Kort over kvadrater og positioner kan hentes på Arboretets hjemmeside under Plantesøgning.

Plantebeskrivelse:
Slægten Maackia omfatter 8 eller 10 arter, alle med hjemegn i Østasien. Vi har to af arterne i samlingen.  Slægten er nært beslægtet med Cladrastis og var engang placeret i denne slægt. De to slægter adskiller sig dog ved flere forskellige egenskaber, hvilket også er blevet bekræftet ved DNA-studier. Slægten har fået sit navn efter den russiske naturforsker Richard Maack, som døde i 1886. 

I Arboretet er der 8 eksempler af Maackia fauriei.  De tre er fra frø indsamlet i naturen på Nordisk Arboretsudvalgs ekspedition til Korea i 1976, mens de andre 5 planter er fra frø indsamlet på de tre oprindelige træer.  Anden-generations-planter er også blevet sent til andre samlinger og forskningsinstitutioner som for eksempel Norges nationale arboret i Milde, Sveriges Landbrugsuniversitet i Alnarp, Arboretum Trompenborg i Holland, og Århus Kommune (sandsynligvis Århus Botanisk Have).  

Maackia fauriei blev beskrevet videnskabeligt af Abbé Faurie i 1907, og blev introduceret til dyrkning i Europa i 1917 af E.H. Wilson. Arten er ikke optaget i Langes bog Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark, og introduktionen af materiale fra ekspeditionen i 1976 er muligvis den første til Danmark. 

Maackia fauriei (Solbi på Koreansk) er en moderne medicinplante.  Barken fra planten bruges til at producere et Lectin, som heder MFA (Maackia Fauriei Agglutinin).  Dette benyttes i medicinsk forskning og til diagnosticering og behandling af cancer.  Stoffet er betydeligt billigere end andre lignende kemikalier.  Planten er en stor, løvfældende busk eller et mindre træ, som når 5 meters højde i Hørsholm.  Bladene er sammensatte og uligefinnede med 8 til 16 modsatte småblade plus et småblad på spidsen. De nye blade er sølvgrå når de vokser ud, hvilket øger plantens værdi som haveplante. Den sølvgrå farve forsvinder når bladene er udvoksede.  Småbladene er ovale, 3-6 cm i længden, med en rund eller bred kileformet basis.  De er mørkegrønne på oversiden og har en lysere grøn farve på undersiden. Blomsterne er hvide med en grøn plet på det øverste kronblad. Frugtkapslerne er cirka 5 cm lange bælge.

M. fauriei er et kønt mindre træ, der blev anbefalet af Niels Jensen i Arboretets Guide (1994) som værd at opformere. Maackia fauriei Hörsholm kan ses i plantekataloger i nogle planteskoler i Sverige og er sandsynligvis afkom fra de tre ældre planter i vores samling.  Vi har også set at barken dør på nogle grene, sandsynligvis på grund af frostskader.  Ikke desto mindre er vore eksemplarer iøjnefaldende det meste af tiden og kan anbefales til villahaver eller parker.  Arten er let at frøformere efter syrebehandling, men den producerer kun frø kun i de varme somre med tidlig blomstring.

Referencer:
Bean, W.J. 1980. Trees and Shrubs Hardy in the British Isles Vol II. D-M Eight edition. John Murray publishers.  784 pp.

Jensen, N. 1994. Guide til Arboretet i Hørsholm. Dansk Dendrologisk Årsskrift. 12:1-237.

Lange, J. 1999. Kulturplanternes Indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-talet. DSR Forlag, Frederiksberg C.  458 pp.

Mabberley, D.J. 1998. The Plant Book. The Bath Press, Bath, 858 pp.

Olsen, O. et al. 1997 Havens Planteleksikon. Træer og Buske. Det Danske Haveselskab, 674 pp.